Kontingent 2020

  • Kontingent 2020

    Kontingent 2020 til sykkelgruppa. Hvis du har mottatt faktura men ikke har Min Idrett kan beløpet overføres direkte til sykkelgruppa. Overfør riktig beløp til  konto nr 2220.28.59015 med...