Banesykling

By
Updated: september 6, 2016

Hei alle sykkelvenner.

Grenutvalg bane fikk for ca. 6 år siden et oppdrag av administrasjonen i Norges Cykleforbund om å jobbe for å rekruttere flere utøvere til banesporten. Den gang hadde NCF en målsetning om å bygge flere baner i sine langtidsplaner (det har de fortsatt). Målet med «prosjektet» var at det var ønskelig at vi skulle slippe å starte helt på «scratch» når endelig en velodrom stod ferdig. Vi ønsket å få en gruppe ryttere som kunne prestere banesykling på et relativt godt nivå. I tillegg ønsket vi å ha utdannede dommere som kunne dømme sykkelritt på velodromen (alle øvelser).

Nå har historien vist at det er en krevende øvelse å få bygget sykkelvelodrom i Norge. Det jobbes allikevel på spreng med flere prosjekter. De mest kjente prosjektene er i Sola kommune, Asker kommune og Levanger kommune. I tillegg er det nytt banedekke på Ystehede sykkelbane i Halden og det arrangeres utendørs NM på sykkelbanen i Stjørdal.

De siste årene har norgesmesterskapene (innendørs) blitt arrangert i utlandet (henholdsvis Polen og Danmark). I tillegg har GU bane i mange år arrangert opplæring / introduksjonssamlinger for de som er interessert i å lære mer om banesykling. Vi har også arrangert treningssamlinger for mer erfarne ryttere som forberedelser til norgesmesterskapet.

I samråd med NCF har gjør vi denne utsendelsen til alle klubber i Norge, for å prøve å få enda flere ryttere med på våre trenings / opplæringssamlinger i Odense høsten / vinteren 2016 / 2017. Det gjør vi fordi vi mener at de fleste grener innen sykkelsporten kan ha nytte av å trene innendørs på en banesykkel. Det et er også viktig for oss at mange av de som er med på samlinger også deltar i NM. Det er viktig fordi det er med på å synliggjøre hvilken håpløs situasjon vi har for innendørs sykling i Norge.

NCF har egne sykler til utlån i på banen i Odense

Det ligger mer informasjon på sykling.no. Her ligger også en link til påmelding.  

Sykling.no:

http://sykling.no/article/p%C3%A5melding-til-h%C3%B8stens-banesamlinger-er-%C3%A5pen

Legger også ved en facebook side for baneinteressert:

https://www.facebook.com/groups/560898937268268/

Har dere spørsmål kan dere kontakte oss i GU bane:

Med vennlig hilsen

 Thomas Fossum 915 69 139

Rolf Morgen Hansen 971 45 733